Van nature het beste
Welkom in de
wereld van IREKS
Ireks
Nederlands> OVER ONS> Gegevensbescherming (Privacy Policy)

Bescherming persoonsgegevens

Laatste update: december 2013

Wij danken u voor het bezoeken van onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en service. Het is voor ons van groot belang verantwoord met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Het in acht nemen van de wet bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Wij willen, dat uw bezoek op onze website veilig is en u een gerust gevoel geeft.

Overname van gegevens

U kunt de IREKS-Groep website in principe zonder inzage in uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internet provider op, de website die u eerder bezocht heeft, de website die u op uw webserver afroept alsook de datum en duur van uw bezoek. Deze gegevens zullen mogelijkerwijs een identificering toelaten, weliswaar garanderen wij u, dat geen gepersonaliseerde gebruikmaking van deze gegevens volgt en dat deze gegevens noch in onafgewerkte noch in uitgewerkte toestand aan derden doorgegeven worden. De opgeslagen gegevens worden alleen voor het verder ontwikkelen van onze website in het belang van de gebruiker statistisch geanalyseerd.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, indien u deze door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails, met betrekking tot het bestellen van producten of service respectievelijk algemene aanvragen, ter beschikking stelt.

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens volgt alleen onder voorwaarde van uw uitdrukkelijke toestemming. De toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

De gegevens, die u ons meegedeeld heeft, zullen wij alleen voor dat doel gebruiken waarvoor u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. Uw persoonlijke gegevens worden in welke vorm dan ook niet door ons of door onze verantwoordelijke personen aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of een gerechtelijk bevel voorhanden is.

Onze medewerkers, die bij de verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens betrokken zijn, evenals mogelijke derden, zijn overeenkomstig de regels van de wet bescherming persoonsgegevens verplicht met persoonlijke gegevens vertrouwelijk om te gaan.

Veiligheid

IREKS zet technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw gegevens tegen oneigenlijk gebruik te beschermen.

In geval van inwinnen en verwerking van persoonlijke gegevens wordt de informatie in geheime vorm overgedragen, om misbruik van gegevens aan derden te voorkomen.

Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verder ontwikkeld.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Deze gegevensbescherming breidt zich niet uit naar aanbieders van deze doorgelinkte websites. Wij hebben er geen invloed op, dat deze operator de gegevensbescherming nakomt en wij nemen daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en kwaliteit van de daar ter beschikking gestelde informatie.

Contact

Bij problemen, vragen of aanbevelingen graag contact opnemen met de commissie bescherming persoonsgegevens van IREKS: datenschutz@ireks.com.

De voortdurende ontwikkeling van internet maakt tussentijdse aanpassingen van onze persoonsbescherming noodzakelijk. Wij behouden ons het recht te anticiperen op noodzakelijke wijzigingen.