Van nature het beste
Enkel die zeker is van zichzelf,
kan ook zekerheid bieden
Ireks
Nederlands> KWALITEIT> HACCP concept

HACCP concept:
systematische en risico bewuste kwaliteitscontrole

De "Hazard Analysis and Critical Control Points" methode (HACCP) beschrijft alle maatregelen voor een systematische en risico bewuste kwaliteitscontrole gedurende alle stadia van de productie. Dit is een belangrijk aandachtspunt dat IREKS altijd al serieus heeft genomen.

In 1996 is het HACCP concept voor de productie van bakkerijgrondstoffen in werking getreden.

Het HACCP concept beschrijft systematisch methodes om kritische controle punten, inzake gevaarlijke procedures of productie stappen te herkennen en hoe deze moeten worden gecontroleerd en beheerst, zodat het gezondheidsrisico voor de consument zo beperkt mogelijk blijft.

Deze gezondheidsrisico's kunnen van biologische aard zijn (bv. micro-organismen), of van chemische aard (bv. resten van pesticide, zware metalen) of van fysische aard (bv. glas, steen of metaal). Bij IREKS zijn de procedures voor het omgaan met elk kritisch controle punt vastgelegd om een mogelijk gevaar voor het product en voor de consument te elimineren.

Met het HACCP concept kunnen we onze klanten laten zien, dat wij onze bakkerijgrondstoffen met de grootste zorg produceren en dat we er alles aan doen, wat binnen ons vermogen valt, voor veilige producten van hoge kwaliteit te zorgen.