Van nature het beste
Service - voor ons de uitdrukking van een echt partnerschap
Ireks
Nederlands> SERVICE> Seminars en scholing

Seminars en scholing:
zo blijft u up to date

IREKS heeft wereldwijd bakcentra. Hier bieden wij onze klanten de mogelijkheid door praktisch en vaktechnisch onderwijs en seminars op de hoogte te blijven en eigen ideeën verder te ontwikkelen.

De wereldwijde IREKS bakcentra steunen niet alleen de nationale typische herkomst van onze producten maar ze steunen vooral u, onze klanten. Hier kunt u nieuwe recepturen testen, uitproberen en experimenteren en daarmee uw collega's of uzelf verder ontwikkelen.

Onze praktijkgerichte seminars worden door eigen vakmensen geleid. Op de voorgrond staat daarbij vooral het gebruiksgemak van uw eigen werk.

De intensieve ervaringsuitwisseling door collega's onderling biedt u bovendien de gelegenheid uitdagingen te stellen, zich te laten inspireren en daarbij eigen ideeën verder te ontwikkelen.

Want het is niet voldoende af te wachten wat anderen doen, maar het is belangrijker het eigen ondernemen met creatieve ideeën op een hoger niveau te brengen, arbeidsprocessen te optimaliseren of wellicht ook nieuwe wegen naar de klant te vinden.

Ontelbare bakkers over de hele wereld hebben reeds deelgenomen aan onze seminars en productscholingen in onze internationale bakcentra. Wanneer mogen wij u begroeten?

Neem contact op met uw IREKS-adviseur of schrijf ons.