Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

IREKS NEDERLAND B.V.

Versie: Januari 2018

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden de Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden voor alle mondelinge en schriftelijke offertes en voor alle opdrachten, overeenkomsten en leveringen van IREKS Nederland B.V. Onze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunt u hier downloaden: