Eine Angestellte klatscht mit ihrem Kollegen ab

Filosofie

Zwei Personen laufen durch das IREKS-Gebäude

Onze filosofie

De filosofie van de IREKS-groep berust op drie pijlers, die tegelijkertijd de fundamenten van ons dagelijks werk vormen: Continuïteit in denken en handelen, bekwaamheid op alle gebieden en samenwerken als partner.

Continuïteit

Visie heeft IREKS door meer dan anderhalve eeuw bewogen geschiedenis geleid. Het is aan toekomstgerichte investeringen in innovatieve technologie en in de ontwikkeling van nieuwe markten te danken, dat IREKS in belangrijke mate haar huidige positie heeft kunnen behouden.

Het samenspel van traditie en vooruitgang drukt zijn stempel op ons bedrijf en daardoor ook op onze medewerkers. Iedereen streeft ernaar de goede dingen beter te doen en plezier en afwisseling te scheppen in steeds weer nieuwe facetten.

Wie op lange termijn denkt, is zich echter bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid tegenover de natuur. Want alleen als we de aarde als een waardevolle partner beschouwen, zullen toekomstige generaties in staat zijn om in harmonie met haar te leven.

Competentie

Competentie hebben en deze voortdurend verder ontwikkelen, dat is wat de IREKS-familie over de hele wereld drijft.

Wij tonen onze vakbekwaamheid bijvoorbeeld in de zorgvuldige selectie van al onze grondstoffen, die begint met de contractteelt van het graan. Het wordt voortgezet in de marktgerichte ontwikkeling van aantrekkelijke productconcepten en recepten met creatieve marketingideeën, alsmede in het gebruik van de modernste technologieën in de productie en in onze laboratoria. Wij geven ook blijk van competentie op het gebied van service: onze klanten worden uitsluitend bezocht en geadviseerd door vakbekwame adviseurs ieder op hun gebied.

Op die manier sluit alles optimaal op elkaar aan en kunnen wij onze klanten de service bieden die zij van ons verwachten. Want: 100% IREKS betekent 100% kwaliteit. En 100% veiligheid voor de consument. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om op deze manier te werken.

Partnerschap

Al onze ideeën en recepten zouden niets zijn zonder u - onze partners. Onder het motto "Samen staan we sterk" cultiveren we partnerschappen, zowel intern als extern - vaak gedurende vele jaren en decennia.

Op die manier gaan we samen uitdagingen aan en geven we kennis en ervaring door van generatie op generatie. Ieder individu in de onderneming levert een belangrijke bijdrage aan het geheel en zorgt er met zijn inzet voor dat de IREKS-groep ook in de toekomst een zeer bijzondere familie van ondernemingen blijft.