Eine Hand greift nach Getreideähren

Kwaliteit en duurzaamheid

Bäckerin erklärt anhand eines Brotes verschiedene Eigenschaften

Nu aan morgen denken

Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee thema's die bij IREKS nauw met elkaar verweven zijn. Op beide gebieden is het ons doel om voortdurend te verbeteren, nieuwe doelen te stellen en vandaag al vooruit te denken over de toekomst van IREKS. In onze informatie over kwaliteit en duurzaamheid vindt u onze kleine en grote vorderingen en actuele bijdragen over deze twee onderwerpen.


Nieuwe onderzoekslokatie voor het verbeteren van grondstoffen

#f&e #competentieproducten #scaleup #irekscampus


Vervanging van ons volautomatisch charge-mengsysteem

#hightechproduktion #update #chargemengsysteem #veiligebakingrediënten


Certificering van ons energiebeheer: twee nieuwe locaties geïntegreerd!

#molen #energieefficientie #certificering #duurzaam


Het nieuwe technisch centrum van IREKS

#onderzoek #productontwikkeling #analyse #IQ #nieuwemogelijkheden


Sudhaus: energiezuinige productie van moutextract

#energie-efficiëntiethermischecentrale #waterverzadigdestoom #co2besparing


Samen klimaatvriendelijker: IREKS neemt deel aan milieu-initiatief

#klimaatvriendelijkemiddelgrotebedrijven #netwerken #kennisoverdracht #lid

Meer koppelingen


Grain by Grain: Toegevoegde waarde bij IREKS

#grondstoffenzekerheid #proceskennis #productkennis #kwaliteitsnormen


Duurzaamheid bij IREKS

#milieubescherming #verantwoordelijkheidsinds1856 #bestebasis #samensterk #levenenverdergevenvanduurzaamheid


Wat betekent IREKS IQ?

#innovatie #kwaliteit #vijf pijlers #wereldwijde uitwisseling #kwaliteitsprincipe