In Erde gestreute Samen

Duurzaamheid

Frau streut Malzkörner in eine Schale

Vooruitdenken. Leven in de toekomst.

Wij bekijken duurzaamheid vanuit het oogpunt van ecologie, economie en sociaal engagement. Wij zien de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling ook als een leidraad voor onze firmagroep. Op basis van deze talrijke uitgangspunten hebben wij de belangrijkste werkterreinen voor IREKS vastgesteld.

Milieubescherming


Op het gebied van de ecologie vertrouwen wij op ons goed ontwikkeld energiebeheersysteem en op nieuwe doelstellingen die wij onszelf regelmatig opleggen in het kader van diverse partnerschappen. Wij zetten onze technische knowhow in voor de verduurzaming en verdere ontwikkeling van onze producties.

Verantwoordelijkheid sinds 1856.


Sinds onze oprichting hebben wij bewust geïnvesteerd in een duurzame toekomst voor onze firmagroep. Wij voelen ons verbonden met de landen waar wij vestigingen hebben en met de mensen die daar wonen, wij versterken die landen door onze uiteenlopende lokale inzet.

De beste basis


De natuur is onze belangrijkste leverancier. Wij selecteren onze grondstoffen zorgvuldig op basis van herkomst en kwaliteit. Als voedselproducerend bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid zeer serieus en geven wij prioriteit aan de veiligheid van onze producten met de hulp van onze IREKS IQ centra wereldwijd.

Samen sterker


Als belangrijke werkgever en opleider is samenwerking voor ons intern even belangrijk als extern. Onze werknemers zijn de garantie voor de toekomst van onze familiebedrijf. Daarom investeren wij in hun opleiding, ontwikkeling en in een breed scala van gezondheids- en gemeenschapsmogelijkheden.

Duurzaamheid beleven en doorgeven


Wij beleven duurzaamheid niet alleen in het dagelijks leven en in onze eigen projecten. Wij delen onze kennis en ervaring met ons team, onze klanten en partnerbedrijven. Op die manier willen wij ook een positieve invloed hebben op de industrie.

 

 

Wilt u weten wat we nog meer doen op het gebied van duurzaamheid?

Ga dan naar onze pagina over kwaliteit & duurzaamheid!