Privacy beleid

We bedanken ons voor uw interesse in respectievelijk onze bedrijven, onze producten en diensten en willen u daarbij informeren dat u ook geen zorgen behoeft te hebben met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze Internet pagina’s als privépersoon en als business partner.

De bescherming persoonsgegevens is voor ons van groot belang

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Het naleven van de wet bescherming persoonsgegevens is voor ons vanzelfsprekend.

Wij vinden het belangrijk dat u weet, wanneer we uw gegevens gebruiken, dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de regels inzake gegevensbescherming, door ons, en ook door externe dienstverleners worden nageleefd.

Business partners kunnen op de volgende link informatie vinden overeenkomstig de artikel 13 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (AVG).

Verantwoordelijke partij

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 Kulmbach
Duitsland
Tel.: +49 9221 706-0
Fax: +49 9221 706-306
E-Mail: info@ireks.com

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens geven informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld, naam, adres, telefoonnummer of E-mailadres.

Voor het gebruik van onze website is het in principe niet nodig om persoonlijke gegevens in te vullen.

In sommige gevallen hebben wij echter uw naam en adres nodig zodat we de gevraagde dienst uit kunnen voeren. Wanneer dit gewenst is, zullen we u hierop wijzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het toezenden van informatie of het beantwoorden van individuele vragen.

Daarnaast registreren, gebruiken en verwerken we alleen gegevens die u ons vrijwillig of door het gebruik van Internet (bijv. cookies, browserinformatie) automatisch aan ons verstrekt worden.

Bij gebruik van service diensten worden dergelijke gegevens alleen geregistreerd, verwerkt en gebruikt die nodig zijn om aan deze dienst te voldoen.

Als wij u om meerdere gegevens vragen, dan is dit op vrijwillige basis.

Het registreren, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt uitsluitend voor de uitvoering van de gevraagde dienst of ondersteuning als mede onze eigen rechtmatige ondernemingsbelangen.

Specifiek gebruiksdoel

De door u online verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor de aan u gecommuniceerde doeleinden gebruikt worden. Persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen aan derden zonder uw toestemming.

Voor het onderhoud van klantenrelaties kan het noodzakelijk zijn, dat wij, of een in opdracht van ons gemachtigde serviceprovider, persoonsgegevens registreert, verwerkt en gebruikt om u te informeren over bepaalde product aanbiedingen die nuttig zijn voor uw zakelijke activiteiten of voor het verrichten van online enquêtes ter verbetering van de verzoeken en eisen van onze klanten.

De registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens, evenals de overdracht aan overheidsinstellingen en instanties die het recht hiertoe hebben om dergelijke informatie te ontvangen, zal alleen plaatsvinden in het kader van de overeenkomstige wetgevingen of voor zover wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen als gevolg van een gerechtelijk bevel.

Contact / contactformulier

Contacteert u ons via het contactformulier dan neemt u direct contact op met onze dochteronderneming.

IREKS NEDERLAND B.V.
Industrieweg 81a
5591 JL Heeze
NEDERLAND
Tel.: 040 2263800
Fax: 040 2264032
E-mail: info@ireks.nl

Hetzelfde geldt als u via E-mail met onze dochteronderneming contact opneemt.

Wanneer u contact met onze dochteronderneming legt met behulp van het contactformulier, registreren en gebruiken we die gegevens, die u in het aanmeldformulier invult. We zullen deze gegevens gebruiken om de gewenste informatie te verstrekken of het verrichten van diensten zoals bijvoorbeeld ondersteuning en advies over onze productportfoli.

Hetzelfde geldt als u via E-mail met ons of onze dochteronderneming contact opneemt voor de meegezonden gegevens.

Bewaarperiode

Persoonlijke gegevens die u via onze Internet pagina's aan ons verstrekt, worden opgeslagen totdat het doel waarvoor het is bedoeld en u ons toevertrouwd heeft, voldaan is. Wanneer handel en fiscale bewaringstermijnen in acht dienen te worden genomen, is de bewaarperiode van bepaalde gegevens maximaal 10 jaar.

Niet-persoonlijke gegevens die automatisch worden vastgelegd

Bij het gebruik van onze internetpagina's worden de volgende gegevens voor organisatorische en technische redenen opgeslagen: de namen van de door u bezochte pagina's, de naam van de door u gebruikte browser en de naam van uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw gebruikte zoekmachine, de namen van de gedownloade bestanden en uw IP-adres in geanonimiseerde vorm.

Cookies

a) Wat zijn nu precies cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij een bezoek op een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en dienen ervoor, in het algemeen te worden gebruikt voor een meer efficiënter ontwerp van de Internet pagina's. Sommige cookies (Session Cookies) worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, andere (permanente Cookies of Tracking Codes) worden gearchiveerd op de bijbehorende hardware tot een bepaalde vervaldatum of totdat het tijdelijke geheugen van uw browser is leeggemaakt. Dit maakt het voor ons mogelijk om u te kunnen identificeren als een herhaalde bezoeker naar onze internetpagina's. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Als u dit niet wenst kunt u de instellingen van uw browser hierop aanpassen. Uitgebreidere informatie over cookies vindt u op aboutcookies  .

Klik hier om de cookie-instellingen op onze website aan te passen:

Beheer cookie-instellingen

 

b) Waarom worden cookies door ons gebruikt?

Wij gebruiken cookies om:

  • een veilige internetomgeving te garanderen
  • de prestaties van onze website te controleren en de gebruiksvriendelijkheid en de online ervaring voor onze klanten te verbeteren

Wij gebruiken geen cookies om uw Internet-activiteiten te volgen, buiten die op onze internetsite.

De hieronder genoemde typen cookies worden door ons gebruikt, om te kunnen beoordelen op welke wijze onze onlinediensten door onze klanten wordt gebruikt en om deze service nog beter vorm te kunnen geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld herkennen, wanneer een proces te ingewikkeld is en de gebruiker zijn bezoek afbreekt. Met deze kennis, kunnen de stappen in het proces worden vereenvoudigd op een nog klantgerichtere manier.

 

c) Welke soorten cookies bestaan er?

Soort cookieFunctie
Session CookiesWorden verwijderd nadat de browser is afgesloten. Dienen ervoor om de navigatie en bezoekduur op de website vast te leggen en het actief houden van uw login tijdens de sessie.
Tracking CookiesBevatten geen persoonsgegevens. Leggen vast vanaf waar de pagina is geopend, welke zoekmachine er is gebruikt, welke koppeling is geklikt, welk zoekbegrip gebruikt is en lokaliseert de locatie van de gebruiker ten tijde van de paginaweergave. Houd het aantal bezoeken, de duur van de eerste, het huidige en het vorige bezoek vast. Deze cookies registreren alleen bezoeken aan websites die door ons worden beheerd en niet van andere geactiveerde websites tijdens uw bezoek.

 

d) Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor het gebruik van cookies is beschreven in de AVG art. 6, lid 1, sub f.  Alleen het IP-adres wordt hier opgeslagen - geen andere persoonlijke gegevens.

 

e) Het verwijderen van cookies

Wij bieden u sommige online functies aan om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Deze functioneren alleen goed met de ondersteuning van cookies. U kunt de opgeslagen cookies voor onze Internetsite verwijderen. In dit geval zullen uw persoonlijke gegevens, de inhoud en uw cookie-instellingen echter verloren gaan. U zult niet meer worden herkend als een terugkerende bezoeker wanneer u onze internetpagina's bekijkt. Houd hierbij wel rekening dat voor een ongehinderde navigatie op onze internetpagina's, verschillende "basic" cookies onmisbaar zijn. Bovendien, worden deze cookies enkel door ons gebruikt om de efficiëntie van de Internet pagina's te meten en de frequentie van de bezoeker vast te leggen.

 

f) Cookies voorkomen

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware instellingen te wijzigen; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat binnen deze online dienst inhoud van derden, zoals YouTube video's, kaarten van Google Maps, RSS-feeds en afbeeldingen geïntegreerd zijn van andere Internetsites.

Dit betekent wel dat de aanbieders van deze inhoud (hierna te vernoemen "derden") bekent zijn het IP-adres van de gebruikers. Zonder dit IP-adres kan een derde partij geen inhoud sturen naar de browser van de desbetreffende gebruiker. Het IP-adres is dan ook vereist voor de weergave van deze inhoud.

YouTube

Wij bieden online YouTube-video's aan welke op https://www.youtube.com  zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd via een tweekliksoplossing en in de "uitgebreide gegevensbeschermingspolicy" opgenomen, dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. De in par. 2 genoemde gegevens worden alleen verzonden wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens verzonden die zijn vermeld in de passage "Beschrijving van de gegevensverwerking op de website/app en wettelijke basis voor de verwerking". Dit gebeurt ongeacht u wel of geen YouTube gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingspolicy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy  

U kunt beslissen of u de weergave van YouTube-video's wilt toestaan. Houd er rekening mee dat na het activeren van de inhoud persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld van het externe platform. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze functie op elk moment wijzigen in de betreffende cookie-categorie onder "Instellingen":

Beheer cookie-instellingen

Analysesoftware Matomo

Voor website-analyse wordt de Matomo-software van InnoCraft Ltd. matomo.org  ,150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland gebruikt, deze verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor zullen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. De gegevensverwerking door Matomo vindt plaats op onze servers in Duitsland.

U kunt beslissen of er in uw browser webanalysecookies mogen worden opgeslagen, zodat de exploitant van de website verschillende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze cookie op elk moment wijzigen in de betreffende cookiecategorie onder "Instellingen":

Beheer cookie-instellingen

Webservers Informatie over de locatie van de webserver

De gegevens die wij via onze website ontvangen worden verwerkt op servers in Duitsland.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging en manipulatie.

Wijzigingen in onze privacy policy

Wij behouden ons het recht tot het wijziging van onze privacy policy ter bescherming van gegevens, voor zover dit noodzakelijk is. Let er dus goed op dat u de meest recente versie van onze privacy policy voor zich heeft.
Als er fundamentele wijzigingen in de privacy policy worden aangebracht, zullen we het op onze website plaatsen.

Betreffende rechten

Neem op elk gewenst moment contact met ons op als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u opslaan of als u deze wilt laten corrigeren of verwijderen. Verder heeft u het recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG), een recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art 21 AVG) en het recht op gegevensoverdracht (artikel 20 AVG). Neem in deze gevallen rechtstreeks contact op met onze medewerker gegevensbescherming van wie u de contactgegevens vindt onder "medewerker gegevensbescherming".

Medewerker gegevensbescherming

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website bereikt onze medewerker gegevensbescherming via:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Duitsland
Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-mail: privacy@ireks.com
Internet: www.projekt29.de

Mocht onze medewerker gegevensbescherming uw verzoek niet naar tevredenheid kunnen beantwoorden, dan blijft uw recht om te klagen in ieder geval bij uw bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.


Laatste update: Januari 2024